BlueberryS Family

V rámci BlueberryS Family sa snažíme vytvárať aj spoločenské hodnoty a pomáhať tam, kde nám to umožňuje aj odborný základ. Preto pracujeme aj v oblasti umenia a arteterapie. S našou podporou sme vydali druhú dotlač detskej kreatívnej knihy „Vesmírom k sníčkom“, s ktorou ďalej tvoríme s deťmi zo základných škôl v Bratislave.

Pomáhame rozvíjať kreativitu a vlastné myslenie, ktoré sú u deti v dnešnej dobe výrazne potláčané médiami. Diskutujeme pritom o osobných a spoločenských témach a dávame priestor na sebavyjadrenie. V oblasti arteterapie sa priamo snažíme pôsobiť na budovanie vlastného sebaobrazu, zlepšovanie koncentrácie, uvedomovanie si svojho miesta v rodine, v škole, v spoločnosti.

Dávame priestor na vypovedanie toho, čo dieťa považuje za dôležité, prípadne s čím sa inde nemôže zdôveriť. Kreatívnou knihou a arteterapiou vstupujeme do krehkého sveta detí, ktoré často potrebujú podporu.

Nové arte aktivity na rok 2019

Eva Ďurišová

  • Vyštudovala som Sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave. Žijem a pracujem v Bratislave. Úspešne som absolvovala dvojročné akreditované štúdium arteterapie v OZ TherraTherapeutica pod vedením Prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej-Fabrici, akad. soch., PhD. v Bratislave.
  • Som konštitučnou členkou Asociácie Slovenských Arteterapeutov (ASA) a verím, že arteterapia má svoje miesto a význam a aj na Slovensku sa stane súčasťou štandardizovaných pomáhajúcich profesií.
  • Mám absolvovaných niekoľko doplňujúcich arteterapeutických kurzov (napr. Práca s detskou kresbou, Terapeutické karty v arteterapii v praxi atď.)
  • Vediem individuálne aj skupinové stretnutia arteterapie v rámci svojho konceptu Evarte._, rovnako som viedla arteterapeutické cykly pre dospelých, realizovala ročný projekt arteterapie s deťmi.
  • V lete 2018 som vydala detskú kreatívnu knihu básní „Vesmírom k sníčkom“, takže v súčasnosti sa okrem svojho malého syna a arteterapii venujem aj tvorivým arteaktivitám, ktoré sú spojené práve s touto knižkou.

"Verím, že každý si zaslúži pozornosť a priestor na vypočutie, sebarealizáciu a sebaspoznávanie."

Kontaktujte nás

Eva Ďurišová
+421 905 315 926
eva.durisova (at) blueberrys.sk