Arteterapia a Artefiletika

Pozývame Vás na akreditovaný kurz Arteterapie a Artefiletiky, ktorý sa uskutoční v termíne 14.-15.6.2019 v Ateliéri „Som doma“ v Trnave. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námetyk práci s jednotlivcami aj skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu vyhorenia. Viac info na www.art-therapy.sk.

Vplyv rodiny na deti – vedená diskusia

Psychosociálny vývoj dieťaťa začína vo väčšine prípadov v rodine. Rodičia, súrodenci, starí rodičia sú prvým kontaktom pre dieťa, ktoré sa rodí s prirodzenou schopnosťou prispôsobovať sa, absorbovať vzorce správania, preciťovať situácie, ktoré ako rodina tvoríme. Čo sa deje pod vplyvom nášho správania? Akú spätnú väzbu od nás dieťa dostáva, akú očakáva a akú dáva nám? Čo všetko môže pre dieťa predstavovať matka a čo otec a čo ich absencia? Aké sú problémy „dnešných detí v dnešných rodinách?“ Čo môžeme spraviť pre to, aby sme čo najviac dopomohli dieťaťu k zdravému psychociálnemu vývoju, k prežívaniu šťastia a čo všetko môžeme pokaziť?

Príďte diskutovať o fungovaní svojej rodiny a seba so svojím dieťaťom s Mgr. Evou Ďurišovou, lektorkou arteterapie, ktorá vedie workshopy, prednášky a kurzy aj detskej arteterapie. Táto prax jej poskytuje vhľad do častých príčin problémov detí súvisiacich aj s rodinou dieťaťa.

Viac na:
facebook: Arteterapia Evarte
Insta: Evarte._

ZŠ Budatínska I.stupeň – tvorivé arte aktivity ku knihe „Vesmírom k sníčkom“

V školskom roku 2018/2019 tvoríme s deťmi na 1.stupni petržalskej základnej školy vo všetkých ročníkoch. Na hodinách pracujeme s detskou kreatívnou knižkou „Vesmírom k sníčkom“, máme jedno spoločné zadanie, no predsa každý má priestor tvoriť svoju vlastnú planétu, svoj svet. Spoločne diskutujeme o svojich predstavách, fantáziách, prianiach, skutočnom dianí v sebe aj okolo nás. Deti vyjadrujú svoje názory, postoje, pocity. Zdieľajú skúsenosti a zážitky, otvárajú to, čo ich trápi a ostatní ponúkajú riešenia. Konfrontujú seba, svoje predstavy, hlbšie skúmajú a monitorujú svoje miesto v širšej skupine detí.

Otvorenie nových arte skupín pre deti 6-11 rokov

Otvorili sme nové arte skupiny formou kurzov. Pracujeme v malej skupine 6 detí, kde postupne rôznymi formami odhaľujeme naše miesto v rodine, kolektíve, v širšom sociálnom prostredí. Spoznávame sami seba aj svoje pocity. Odpovedáme si na nové aj staré otázky. Učíme sa akceptovať a zažívať akceptáciu, rovnako ako opakovaný pocit úspechu a radosti. Zlepšujeme svoju koncentráciu, usporadúvame si myšlienky, uvedomujeme si prežité a prežívané. Nachádzame priestor pre ne/verbálne vyjadrenia, na ktoré inde je čas/možnosť/vôľa. Významne zapájame nevedomie aj vedomie. Rozvíjame fantáziu, predstavivosť, využívame pri tom všetky zmysly, bubnujeme, tancujeme, maľujeme, lepíme. Smejeme sa a sme „Farební piráti“.

Petržalské centrum pre rodiny- vedenie

Individuálna detská arteterapia- priestor pre seba samého, pre svoje myšlienky, pre staré a nové situácie, pre pochopenie. Miesto bezpečia a vyjadrenia toho, na čo inde nemáme priestor. Bezpodmienečné prijímanie človeka takého aký je, tu a teraz. Výtvarný, hudobný, pohybový, dramatický prejav. Dôverný vzťah medzi dieťaťom a arteterapeutom. Individuálny proces prispôsobený každému dieťaťu podľa konkrétnych potrieb.
(Individuálna detská arteterapia)

Prezentácia knihy „Vesmírom k sníčkom“, arteterapie a Asociácie slovenských arteterapeutov na profesných, umeleckých a verejných podujatiach

Artiofest 23.2.2019

Stretnutie umenia, vymieňanie skúseností, naväzovanie nových kontaktov. Vesmírom k sníčkom, arteterapia, Asociácia slovenských arteterapeutov.

Deň arteterapie 8.3.2019

Deň, kedy je arteterapia otvorená pre verejnosť, kedy ju môžete „ochutnať“, pocítiť a zažiť jej silu sami na sebe, kedy môžete spoznať nás a našu prácu. Boli sme v Trnave. Ateliér „Som doma“. Ďakujeme. Asociácia slovenských arteterapeutov.