Petržalské centrum pre rodiny- vedenie

Individuálna detská arteterapia- priestor pre seba samého, pre svoje myšlienky, pre staré a nové situácie, pre pochopenie. Miesto bezpečia a vyjadrenia toho, na čo inde nemáme priestor. Bezpodmienečné prijímanie človeka takého aký je, tu a teraz. Výtvarný, hudobný, pohybový, dramatický prejav. Dôverný vzťah medzi dieťaťom a arteterapeutom. Individuálny proces prispôsobený každému dieťaťu podľa konkrétnych potrieb.
(Individuálna detská arteterapia)

Tags: No tags

Comments are closed.