ArteText5

Vplyv rodiny na deti – vedená diskusia

Psychosociálny vývoj dieťaťa začína vo väčšine prípadov v rodine. Rodičia, súrodenci, starí rodičia sú prvým kontaktom pre dieťa, ktoré sa rodí s prirodzenou schopnosťou prispôsobovať sa, absorbovať vzorce správania, preciťovať situácie, ktoré ako rodina tvoríme. Čo sa deje pod vplyvom nášho správania? Akú spätnú väzbu od nás dieťa dostáva, akú očakáva a akú dáva nám? Čo všetko môže pre dieťa predstavovať matka a čo otec a čo ich absencia? Aké sú problémy „dnešných detí v dnešných rodinách?“ Čo môžeme spraviť pre to, aby sme čo najviac dopomohli dieťaťu k zdravému psychociálnemu vývoju, k prežívaniu šťastia a čo všetko môžeme pokaziť?

Príďte diskutovať o fungovaní svojej rodiny a seba so svojím dieťaťom s Mgr. Evou Ďurišovou, lektorkou arteterapie, ktorá vedie workshopy, prednášky a kurzy aj detskej arteterapie. Táto prax jej poskytuje vhľad do častých príčin problémov detí súvisiacich aj s rodinou dieťaťa.

Viac na:
facebook: Arteterapia Evarte
Insta: Evarte._

Tags: No tags

Comments are closed.