Otvorenie nových arte skupín pre deti 6-11 rokov

Otvorili sme nové arte skupiny formou kurzov. Pracujeme v malej skupine 6 detí, kde postupne rôznymi formami odhaľujeme naše miesto v rodine, kolektíve, v širšom sociálnom prostredí. Spoznávame sami seba aj svoje pocity. Odpovedáme si na nové aj staré otázky. Učíme sa akceptovať a zažívať akceptáciu, rovnako ako opakovaný pocit úspechu a radosti. Zlepšujeme svoju koncentráciu, usporadúvame si myšlienky, uvedomujeme si prežité a prežívané. Nachádzame priestor pre ne/verbálne vyjadrenia, na ktoré inde je čas/možnosť/vôľa. Významne zapájame nevedomie aj vedomie. Rozvíjame fantáziu, predstavivosť, využívame pri tom všetky zmysly, bubnujeme, tancujeme, maľujeme, lepíme. Smejeme sa a sme „Farební piráti“.

Tags: No tags

Comments are closed.